NGA

NGA 10 NGÀY 09 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng Vietnam Airlines

NGA 10 NGÀY 09 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng Vietnam Airlines

Năm 2020: 27/04 | 29/07 | 05, 12, 19, 31/08 | 02/09 | 14, 16, 19, 23/10 | 13, 27/11 | 11/12/2020
Mã Tour: NNNGA131219
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Giá: 45,900,000đ
NGA 08 NGÀY 07 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng hãng Aeroflot

NGA 08 NGÀY 07 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng hãng Aeroflot

Năm 2020: 25/07 | 08/08 | 04, 11/09 | 09, 15/10 | 20/11 | 18/12
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 08 ngày 07 đêm
Giá: 42,900,000đ
NGA 10 NGÀY 09 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng Vietnam Airlines

NGA 10 NGÀY 09 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng Vietnam Airlines

15, 20, 22, 29/05 | 03, 10, 12, 17, 24, 26, 29/06 | 06, 08, 10, 17, 20, 22, 24, 31/07 | 07, 26/08 | 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30/09 | 02, 05, 07, 09/10
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Giá: 48,900,000đ
NGA 08 NGÀY 07 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng hãng Aeroflot

NGA 08 NGÀY 07 ĐÊM: MOSCOW - ST.PETERSBURG | Bay thẳng hãng Aeroflot

30/5 | 06, 12, 20, 26/06 | 02, 11/07 | 18, 25/09 | 02/10
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Giá: 46,900,000đ
Thong ke
Liên hệ