Thông tin đặt tour

2

Du lịch Bắc Sơn 2020

Du lịch Bắc Sơn 2020

Ngày khởi hành: 26/01, 01/02/2020

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Bắc Sơn 2020

1 phiếu x 1.290.000 = 1.290.000

Tổng số tiền 1.290.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ