Thông tin đặt tour

2

Du lịch Tây Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

Du lịch Tây Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

Ngày khởi hành: Năm 2020: 24/04, 22/05, 20/06, 12/07, 11/08 và 12/09

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Tây Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

1 phiếu x 52.900.000 = 52.900.000

Tổng số tiền 52.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ