Thông tin đặt tour

2

Tour Hà Nội - Côn Đảo

Tour Hà Nội - Côn Đảo

Ngày khởi hành: Năm 2020: Tháng 01: 04, 08; Tháng 02: 02, 09, 12, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 29

Giá tạm tính

Tên tour: Tour Hà Nội - Côn Đảo

1 phiếu x 7.990.000 = 7.990.000

Tổng số tiền 7.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ