Tour

Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 17,890,000đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Giá: 19,690,000đ
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

12, 26/5; 2, 9, 16, 23, 30/6; 7, 14, 21, 28/7; 4, 11, 18, 25/8
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Giá: 8,990,000đ
Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

8, 15, 22, 29/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10, 17, 24, 31/7; 7, 14, 21/8
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 8,990,000đ
DU LỊCH PHÚ QUỐC

DU LỊCH PHÚ QUỐC

02,07/,09/,14,16,21,23,28,30/06, 05,07, 12, 14, 19, 21, 26,28/07, 02,09,16,23/08
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Giá: 6,590,000đ
DU LỊCH NHA TRANG

DU LỊCH NHA TRANG

1,7,8,14,15,21,22,28,29/6, 5,6,12,13,19,20,26,27/7 và 2,9,16,23/8/2018
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Giá: 6,990,000đ
Du lịch miền Tây

Du lịch miền Tây

7,14,21,28/6; 5,12,19,26/7; 2,9,16,23/8/2018
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Giá: 6,490,000đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 7,990,000đ
FREE & EASY: CENTARA SANDY BEACH RESORT ĐÀ NẴNG

FREE & EASY: CENTARA SANDY BEACH RESORT ĐÀ NẴNG

1,8,15,22,29/06, 6,13,20,27/07/2018
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Giá: 5,690,000đ
FREE & EASY: COCOBAY ĐÀ NẴNG

FREE & EASY: COCOBAY ĐÀ NẴNG

1,8,15,22,29/06, 6,13,20,27/07/2018
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 3,990,000đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 5,390,000đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Giá: 46,900,000đ
Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

28/03, 28/04, 15/06, 10/07, 25/08,25/10, 27/11
Khởi hành: Hà Nội/ Hồ Chí Minh
Thời gian: 09 ngày 08 đêm
Giá: 69,900,000đ
Du lịch Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc

27/04 – 02/05/2018
Mã Tour: TP_2018_HANQUOC_6N5Đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Giá: 13,990,000đ
Du lịch Quảng Bình dịch vụ tốt

Du lịch Quảng Bình dịch vụ tốt

31/05, 14/06, 28/06, 05/07, 12/07, 26/07, 02/08
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 3,490,000đ
Mã Tour: TP2018_MIENTRUNG
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 3,490,000đ
Mã Tour: TP_WEST_CANADA
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 54,500,000đ
Mã Tour: TP_2018_CANADA
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 57,300,000đ
Mã Tour: TP_2018_DB
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Giá: 2,390,000đ
Mã Tour: TP_2018_CANADA
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Giá: 72,900,000đ
Thong ke
Liên hệ