Thông tin đặt tour

2

Tour Quy Nhơn - Phú Yên

Tour Quy Nhơn - Phú Yên

Ngày khởi hành: Tháng 7: 26, 27, 31

Giá tạm tính

Tên tour: Tour Quy Nhơn - Phú Yên

1 phiếu x 7.390.000 = 7.390.000

Tổng số tiền 7.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ