Thông tin đặt tour

2

Tour Quy Nhơn - Phú Yên

Tour Quy Nhơn - Phú Yên

Ngày khởi hành: Tháng 5: 24, 25, 29, 30, 31; Tháng 6: 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29; Tháng 7: 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31

Giá tạm tính

Tên tour: Tour Quy Nhơn - Phú Yên

1 phiếu x 7.390.000 = 7.390.000

Tổng số tiền 7.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ