Thông tin đặt tour

2

Du lịch Nha Trang - Đà Lạt

Du lịch Nha Trang - Đà Lạt

Mã tour: TP2016-Nhatrang_Dala

Ngày khởi hành: Tháng 5: 24,31; Tháng 6: 7,14,21,28; Tháng 7: 5,12,19,26

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Nha Trang - Đà Lạt

1 phiếu x 7.390.000 = 7.390.000

Tổng số tiền 7.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ