Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Trải nghiệm hai bờ Đông - Tây Hoa Kỳ

Trải nghiệm hai bờ Đông - Tây Hoa Kỳ

Mã tour: TP2016 13N2Đ

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 12/03/2018

Thông tin thanh toán

1. Trải nghiệm hai bờ Đông - Tây Hoa Kỳ

1 phiếu x 66.900.000 = 66.900.000

Tổng số tiền 66.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ