DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Trải nghiệm hai bờ Đông - Tây Hoa Kỳ

Trải nghiệm hai bờ Đông - Tây Hoa Kỳ

Mã tour: TP2016 13N2Đ

Ngày khởi hành: 24/04, 29/05, 28/06, 25/07, 28/08

Giá tạm tính

Tên tour: Trải nghiệm hai bờ Đông - Tây Hoa Kỳ

1 phiếu x 66.900.000 = 66.900.000

Tổng số tiền 66.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ