Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ

Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ

Mã tour: TP2016-hoaky-botay

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 12/03/2018

Thông tin thanh toán

1. Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ

1 phiếu x 48.900.000 = 48.900.000

Tổng số tiền 48.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ