DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ

Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ

Mã tour: TP2016-hoaky-botay

Ngày khởi hành: 26/04, 28/06, 31/08, 30/09

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ

1 phiếu x 48.900.000 = 48.900.000

Tổng số tiền 48.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ