Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Nghỉ dững tại Asean Resort

Nghỉ dững tại Asean Resort

Mã tour: TP2016-asean resort

Khởi hành: Hà Nội

Thông tin thanh toán

1. Nghỉ dững tại Asean Resort

1 phiếu x 490.000 = 490.000

Tổng số tiền 490.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ