DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Nghỉ dững tại Asean Resort

Nghỉ dững tại Asean Resort

Mã tour: TP2016-asean resort

Ngày khởi hành:

Giá tạm tính

Tên tour: Nghỉ dững tại Asean Resort

1 phiếu x 490.000 = 490.000

Tổng số tiền 490.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ