Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch Nhật Bản - Nagoya - Osaka - Kyoto - Phú Sỹ - Tokyo - Nagoya

Du lịch Nhật Bản - Nagoya - Osaka - Kyoto - Phú Sỹ - Tokyo - Nagoya

Mã tour: F-NB-6N5D-2016-1

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 28/02/2018

Thông tin thanh toán

1. Du lịch Nhật Bản - Nagoya - Osaka - Kyoto - Phú Sỹ - Tokyo - Nagoya

1 phiếu x 34.990.000 = 34.990.000

Tổng số tiền 34.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ