Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 27/03/2018

Thông tin thanh toán

1. Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

1 phiếu x 6.666.000 = 6.666.000

Tổng số tiền 6.666.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ