DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Ngày khởi hành: 19,26/7; 2,9,16,23/8; 28,29,30/8

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

1 phiếu x 6.888.000 = 6.888.000

Tổng số tiền 6.888.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ