Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Ngày khởi hành: 21,28/5; 4,11,18,25/6; 2,9,16,23,30/7; 6,13,20/8

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

1 phiếu x 7.190.000 = 7.190.000

Tổng số tiền 7.190.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ