Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Ngày khởi hành: 15/1; 6,7,8,20,26/2/2019

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

1 phiếu x 6.500.000 = 6.500.000

Tổng số tiền 6.500.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ