Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Ngày khởi hành: 24/5; 7, 14, 21, 28/6; 5, 12, 19, 26/7; 2, 9, 16, 23/8

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

1 phiếu x 6.666.000 = 6.666.000

Tổng số tiền 6.666.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ