Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Ngày khởi hành: 15,22,29/10; 5, 12, 19, 26/11; 3,10,17,24/12

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

1 phiếu x 6.990.000 = 6.990.000

Tổng số tiền 6.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ