DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Hồ Ba Bể - hang Pắc Pó - thác Bản Giốc

Hồ Ba Bể - hang Pắc Pó - thác Bản Giốc

Mã tour: Tp2017-1

Ngày khởi hành:

Giá tạm tính

Tên tour: Hồ Ba Bể - hang Pắc Pó - thác Bản Giốc

1 phiếu x 2.630.000 = 2.630.000

Tổng số tiền 2.630.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ