Thông tin đặt tour

2

Du lịch Mộc Châu mùa hái mận

Du lịch Mộc Châu mùa hái mận

Mã tour: 2017

Ngày khởi hành: 25/5

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Mộc Châu mùa hái mận

1 phiếu x 1.050.000 = 1.050.000

Tổng số tiền 1.050.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ