Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch Mộc Châu mùa hái mận

Du lịch Mộc Châu mùa hái mận

Mã tour: 2017

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 12/03/2018

Thông tin thanh toán

1. Du lịch Mộc Châu mùa hái mận

1 phiếu x 1.250.000 = 1.250.000

Tổng số tiền 1.250.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ