Thông tin đặt tour

2

DU LỊCH NGA 9 NGÀY: MOSCOW - ST.PETERSBURG

DU LỊCH NGA 9 NGÀY: MOSCOW - ST.PETERSBURG

Mã tour: NNNGA120917

Ngày khởi hành: 11,16,20/10, 3, 17/11, 22,29/12

Giá tạm tính

Tên tour: DU LỊCH NGA 9 NGÀY: MOSCOW - ST.PETERSBURG

1 phiếu x 44.900.000 = 44.900.000

Tổng số tiền 44.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ