Thông tin đặt tour

2

Du lịch Shangri La - Lệ Giang dịch vụ tốt

Du lịch Shangri La - Lệ Giang dịch vụ tốt

Mã tour: TP_2017_SHANGRILA

Ngày khởi hành: 9,18,23/10; 6,20,29/11; 11,20/12

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Shangri La - Lệ Giang dịch vụ tốt

1 phiếu x 16.690.000 = 16.690.000

Tổng số tiền 16.690.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ