DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

DU LỊCH NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN

DU LỊCH NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN

Ngày khởi hành: 1/9

Giá tạm tính

Tên tour: DU LỊCH NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN

1 phiếu x 3.490.000 = 3.490.000

Tổng số tiền 3.490.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ