Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch Hàn Quốc dịch vụ tốt

Du lịch Hàn Quốc dịch vụ tốt

Mã tour: TP_2018_HANQUOC

Khởi hành: Hà Nội

Thông tin thanh toán

1. Du lịch Hàn Quốc dịch vụ tốt

1 phiếu x 11.990.000 = 11.990.000

Tổng số tiền 11.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ