DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Du lịch châu Âu - Pháp - Bỉ - Hà Lan

Du lịch châu Âu - Pháp - Bỉ - Hà Lan

Mã tour: TP_2018_PHAP_BI-HALA

Ngày khởi hành: 24/04, 15/05, 05/06

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch châu Âu - Pháp - Bỉ - Hà Lan

1 phiếu x 42.900.000 = 42.900.000

Tổng số tiền 42.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ