Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch châu Âu - Pháp - Bỉ - Hà Lan

Du lịch châu Âu - Pháp - Bỉ - Hà Lan

Mã tour: TP_2018_PHAP_BI-HALA

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 12/03/2018

Thông tin thanh toán

1. Du lịch châu Âu - Pháp - Bỉ - Hà Lan

1 phiếu x 42.900.000 = 42.900.000

Tổng số tiền 42.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ