Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt

Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt

Mã tour: TP_2018_DB

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 28/02/2018

Thông tin thanh toán

1. Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt

1 phiếu x 2.390.000 = 2.390.000

Tổng số tiền 2.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ