Thông tin đặt tour

2

Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt

Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt

Mã tour: TP_2018_DB

Ngày khởi hành: 8,15,22,29/3/19

Giá tạm tính

Tên tour: Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt

1 phiếu x 2.390.000 = 2.390.000

Tổng số tiền 2.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ