Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch bờ đông Canada - Niagara Fall

Du lịch bờ đông Canada - Niagara Fall

Mã tour: TP_2018_CANADA

Khởi hành: Hà Nội

Thông tin thanh toán

1. Du lịch bờ đông Canada - Niagara Fall

1 phiếu x 57.300.000 = 57.300.000

Tổng số tiền 57.300.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ