Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch bờ tây Canada

Du lịch bờ tây Canada

Mã tour: TP_WEST_CANADA

Khởi hành: Hà Nội

Thông tin thanh toán

1. Du lịch bờ tây Canada

1 phiếu x 54.500.000 = 54.500.000

Tổng số tiền 54.500.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ