Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Du lịch Quảng Bình dịch vụ tốt

Du lịch Quảng Bình dịch vụ tốt

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 31/05/2018

Thông tin thanh toán

1. Du lịch Quảng Bình dịch vụ tốt

1 phiếu x 3.490.000 = 3.490.000

Tổng số tiền 3.490.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ