Thông tin đặt tour

2

Du lịch Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc

Mã tour: TP_2018_HANQUOC_6N5Đ

Ngày khởi hành: 27/04 – 02/05/2018

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Hàn Quốc

1 phiếu x 13.990.000 = 13.990.000

Tổng số tiền 13.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ