DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

Ngày khởi hành: 28/03, 28/04, 15/06, 10/07, 25/08,25/10, 27/11

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

1 phiếu x 69.900.000 = 69.900.000

Tổng số tiền 69.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ