Thông tin đặt tour

2

DU LỊCH ÚC: SYDNEY – CANBERRA - MEBOURNE

DU LỊCH ÚC: SYDNEY – CANBERRA - MEBOURNE

Ngày khởi hành: 8/3; 19/4; 24/5

Giá tạm tính

Tên tour: DU LỊCH ÚC: SYDNEY – CANBERRA - MEBOURNE

1 phiếu x 47.900.000 = 47.900.000

Tổng số tiền 47.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ