Thông tin đặt tour

2

DU LỊCH ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN

DU LỊCH ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN

Ngày khởi hành: Tháng 5: 25, 31; Tháng 6: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29; Tháng 7: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26,27

Giá tạm tính

Tên tour: DU LỊCH ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN

1 phiếu x 5.990.000 = 5.990.000

Tổng số tiền 5.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ