Thông tin đặt tour

2

DU LỊCH PHÚ QUỐC

DU LỊCH PHÚ QUỐC

Ngày khởi hành: 30/5; 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29/6; 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27/7; 1, 8, 22, 29/8

Giá tạm tính

Tên tour: DU LỊCH PHÚ QUỐC

1 phiếu x 7.390.000 = 7.390.000

Tổng số tiền 7.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ