DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

DU LỊCH PHÚ YÊN - QUY NHƠN - VỀ XỨ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

DU LỊCH PHÚ YÊN - QUY NHƠN - VỀ XỨ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

Ngày khởi hành: 01, 02,08,09,15,16, 22,23,29,30/06,06, 07,13,14,20,21,27, 28/07,03,10,17,24/08/2018

Giá tạm tính

Tên tour: DU LỊCH PHÚ YÊN - QUY NHƠN - VỀ XỨ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

1 phiếu x 6.390.000 = 6.390.000

Tổng số tiền 6.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ