Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 27/03/2018

Thông tin thanh toán

1. Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

1 phiếu x 8.990.000 = 8.990.000

Tổng số tiền 8.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ