DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Ngày khởi hành: 24, 31/07; 7, 14, 21/08; 28/8

Giá tạm tính

Tên tour: Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

1 phiếu x 9.390.000 = 9.390.000

Tổng số tiền 9.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ