Thông tin đặt tour

2

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Ngày khởi hành: 12, 19/12; 26/12

Giá tạm tính

Tên tour: Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

1 phiếu x 9.690.000 = 9.690.000

Tổng số tiền 9.690.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ