Thông tin đặt tour

2

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

Ngày khởi hành: 22, 29/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10, 17, 24, 31/7; 7, 14, 21/8

Giá tạm tính

Tên tour: Trương Gia Giới - Phuợng Hoàng cổ trấn (đường Bay)

1 phiếu x 8.990.000 = 8.990.000

Tổng số tiền 8.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ