DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

Ngày khởi hành: 21/7; 4, 18/8; 30/8

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

1 phiếu x 9.390.000 = 9.390.000

Tổng số tiền 9.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ