Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành

Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

Khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành 07/04/2018

Thông tin thanh toán

1. Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Quý Châu

1 phiếu x 8.990.000 = 8.990.000

Tổng số tiền 8.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thong ke
Liên hệ