DU LỊCH TIÊN PHONG

Thông tin đặt tour

2

Du lịch Shangri La - Lệ Giang

Du lịch Shangri La - Lệ Giang

Ngày khởi hành: 27/3 & 10, 17/4 & 15, 29/5

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Shangri La - Lệ Giang

1 phiếu x 15.690.000 = 15.690.000

Tổng số tiền 15.690.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ