Thông tin đặt tour

2

Tour shangri-la lệ giang 6 ngày bay thẳng

Tour shangri-la lệ giang 6 ngày bay thẳng

Ngày khởi hành: 30/5/2019

Giá tạm tính

Tên tour: Tour shangri-la lệ giang 6 ngày bay thẳng

1 phiếu x 16.690.000 = 16.690.000

Tổng số tiền 16.690.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ