Thông tin đặt tour

2

Tour shangri-la lệ giang 6 ngày bay thẳng

Tour shangri-la lệ giang 6 ngày bay thẳng

Ngày khởi hành: 7,21/3; 11/4; 18,30/5/2019; 25/4*

Giá tạm tính

Tên tour: Tour shangri-la lệ giang 6 ngày bay thẳng

1 phiếu x 15.990.000 = 15.990.000

Tổng số tiền 15.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ