Thông tin đặt tour

2

Tour Bắc Kinh Thượng Hải 5 ngày bay thẳng

Tour Bắc Kinh Thượng Hải 5 ngày bay thẳng

Ngày khởi hành: 11/8; 15/9; 23/10; 18/12; 25/3/2020

Giá tạm tính

Tên tour: Tour Bắc Kinh Thượng Hải 5 ngày bay thẳng

1 phiếu x 13.600.000 = 13.600.000

Tổng số tiền 13.600.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ