Thông tin đặt tour

2

Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải-Hàng Châu-Ô Trấn 5N4D

Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải-Hàng Châu-Ô Trấn 5N4D

Ngày khởi hành: 30/7, 13/8, 13, 20/9/2019; 6, 13, 20, 27/3/2020

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải-Hàng Châu-Ô Trấn 5N4D

1 phiếu x 12.900.000 = 12.900.000

Tổng số tiền 12.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ