Thông tin đặt tour

2

Du lịch Bắc Sơn Bình Gia 2 ngày 1 đêm

Du lịch Bắc Sơn Bình Gia 2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành: 12, 26/10; 9, 23/11; 7,21/12

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Bắc Sơn Bình Gia 2 ngày 1 đêm

1 phiếu x 1.290.000 = 1.290.000

Tổng số tiền 1.290.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ