Thông tin đặt tour

2

Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới đường bộ Tết Âm lịch

Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới đường bộ Tết Âm lịch

Ngày khởi hành: 6,7,8/2

Giá tạm tính

Tên tour: Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới đường bộ Tết Âm lịch

1 phiếu x 8.300.000 = 8.300.000

Tổng số tiền 8.300.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ