Thông tin đặt tour

2

Du xuân Đền Công Đồng Bắc Lệ Đồng Đăng Tam Thanh Nhị Thanh chợ Đông Kinh

Du xuân Đền Công Đồng Bắc Lệ Đồng Đăng Tam Thanh Nhị Thanh chợ Đông Kinh

Ngày khởi hành: 6,20/1; 9,24/2; 10,24/3

Giá tạm tính

Tên tour: Du xuân Đền Công Đồng Bắc Lệ Đồng Đăng Tam Thanh Nhị Thanh chợ Đông Kinh

1 phiếu x 499.000 = 499.000

Tổng số tiền 499.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ