Thông tin đặt tour

2

Du xuân Tây Thiên Thiền Viện Trúc Lâm

Du xuân Tây Thiên Thiền Viện Trúc Lâm

Ngày khởi hành:

Giá tạm tính

Tên tour: Du xuân Tây Thiên Thiền Viện Trúc Lâm

1 phiếu x 480.000 = 480.000

Tổng số tiền 480.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ