Thông tin đặt tour

2

Du lịch khám phá tam giác vàng Ấn Độ: new Delhi-Jaipur-Agra 6 ngày 5 đêm

Du lịch khám phá tam giác vàng Ấn Độ: new Delhi-Jaipur-Agra 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 24/4

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch khám phá tam giác vàng Ấn Độ: new Delhi-Jaipur-Agra 6 ngày 5 đêm

1 phiếu x 25.800.000 = 25.800.000

Tổng số tiền 25.800.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ