Thông tin đặt tour

2

Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

Ngày khởi hành: 23/9; 7,14,21/10; 5, 19/11; 3, 17/12

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

1 phiếu x 16.990.000 = 16.990.000

Tổng số tiền 16.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ