Thông tin đặt tour

2

Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

Ngày khởi hành: 19,26/8; 2,9,16,23/9; 7,14,21/10

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

1 phiếu x 17.500.000 = 17.500.000

Tổng số tiền 17.500.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ