Thông tin đặt tour

2

Du lịch Bali: Bay thẳng Vietnam Airline

Du lịch Bali: Bay thẳng Vietnam Airline

Ngày khởi hành: Năm 2020: 30/04

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Bali: Bay thẳng Vietnam Airline

1 phiếu x 10.990.000 = 10.990.000

Tổng số tiền 10.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ