Thông tin đặt tour

2

Du lịch Hàn Quốc: Seoul-Nami-Everland 5N4Đ bay Vietnam Airlines

Du lịch Hàn Quốc: Seoul-Nami-Everland 5N4Đ bay Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: Năm 2020: 27/02 | 11, 27, 31/03 | 01,08, 10, 16/04 | 14, 29/05 | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26/06 | 01, 08, 15, 22, 29/07 | 05, 14, 20, 26/08 | 18/09

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch Hàn Quốc: Seoul-Nami-Everland 5N4Đ bay Vietnam Airlines

1 phiếu x 12.990.000 = 12.990.000

Tổng số tiền 12.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ