Thông tin đặt tour

2

Du lịch châu Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

Du lịch châu Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

Ngày khởi hành: 6/9

Giá tạm tính

Tên tour: Du lịch châu Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

1 phiếu x 39.900.000 = 39.900.000

Tổng số tiền 39.900.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ