Thông tin đặt tour

2

Tour Hà Nội - Côn Đảo

Tour Hà Nội - Côn Đảo

Ngày khởi hành: Tháng 10: 12, 17, 27; Tháng 11: 2, 9, 14, 16, 23, 25; Tháng 12: 5, 12, 14, 19, 25

Giá tạm tính

Tên tour: Tour Hà Nội - Côn Đảo

1 phiếu x 7.990.000 = 7.990.000

Tổng số tiền 7.990.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ