Thông tin đặt tour

2

TOUR: HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - Mùa Hoa Ban

TOUR: HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - Mùa Hoa Ban

Ngày khởi hành: 06, 13, 20, 27/3/2020

Giá tạm tính

Tên tour: TOUR: HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - Mùa Hoa Ban

1 phiếu x 2.390.000 = 2.390.000

Tổng số tiền 2.390.000

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

Thông tin liên hệ

1

Hoàn thành
Thong ke
Liên hệ