Chiến dịch Xanh - Hạn chế rác thải nhựa tại làng cổ Đường Lâm 2019

21/10/2019
Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường cho du khách tham quan. Vào ngày 19/10/2019 vừa qua toàn thể công ty Du lịch Tiên Phong cùng với trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã có triển khai Chiến dịch Xanh "Hạn chế rác thải nhựa" tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội)
Thong ke

Cẩm nang du lịch

Liên hệ