Châu Á

Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 15,990,000đ
Du lịch Tây Tạng: Lhasa Yamdrok 6 ngày 5 đêm

Du lịch Tây Tạng: Lhasa Yamdrok 6 ngày 5 đêm

10, 24/5; 14/6; 18/7; 28/8; 18/9; 8,18/10; 8, 22/11; 26/12
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 23,900,000đ
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới (Đường bộ)

21,28/5; 4,11,18,25/6; 2,9,16,23,30/7; 6,13,20/8
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 7,190,000đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 27,990,000đ
Du lịch Hàn Quốc: Seoul-Nami-Namsan Tower-Running Man 6 ngày 5 đêm bay Vietjet

Du lịch Hàn Quốc: Seoul-Nami-Namsan Tower-Running Man 6 ngày 5 đêm bay Vietjet

3,10,17,25,27/4; 22, 29/05/2019; 5,8,12,19,22,26,29/6; 03, 10/07/2019
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 11,990,000đ
Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn - Trùng Khánh

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn - Trùng Khánh

10, 17, 24/05 07, 14, 21, 28/06; 05, 10, 12, 19, 26/07; 02, 09, 16, 23/08; Dịp lễ 02/09: KH 30/08
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá: 13,500,000đ
Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangrila 6 ngày 5 đêm bay MU

20,27/5; 3,10,17,24/6; 1,8,15,22,29/7; 5,12,19/8; 9,16,23/9; 7,14,21/10
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 16,990,000đ
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá: 6,890,000đ
Du lịch Đài Loan: Cao Hùng Nam Đầu Đài Bắc 5 ngày bay VJ

Du lịch Đài Loan: Cao Hùng Nam Đầu Đài Bắc 5 ngày bay VJ

11,18,25/5; 1,8,15,22,29/6; 6,13,20,27/7; 3,10/8; 31/8
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá: 10,990,000đ
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc Nam Đầu Cao Hùng 5 ngày bay VJ

Du lịch Đài Loan: Đài Bắc Nam Đầu Cao Hùng 5 ngày bay VJ

15,22,25,29/5; 7,12,14,19,21,26,28/6; 3,5,10,12,17,19,24,26,31/7; 2,9,16,23/8; 30/8
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá: 10,990,000đ
Thong ke
Liên hệ