Đạo diễn Đặng Tất Bình - Tour Trương Gia Giới

Chuyến đi rất vui vẻ. Các thành viên đều rất hài lòng. Cảm ơn Công ty Du lịch Tiên Phong và đội ngũ điều hành, HDV đã nhiệt tình tổ chức cho chuyến đi tại Trương Gia Giới. Sẽ luôn ủng hộ Tiên Phong trong tương lai.

Thong ke

Cẩm nang du lịch

Liên hệ