Châu Mỹ

Châu Mỹ

Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

Du lịch Canada hai bờ Đông - Tây

28/03, 28/04, 15/06, 10/07, 25/08,25/10, 27/11
Khởi hành: Hà Nội/ Hồ Chí Minh
Thời gian: 09 ngày 08 đêm
Giá: 69,900,000đ
Mã Tour: TP_WEST_CANADA
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 54,500,000đ
Mã Tour: TP_2018_CANADA
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 57,300,000đ
Mã Tour: TP_2018_CANADA
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Giá: 72,900,000đ
Thong ke
Liên hệ